+48 32 227 28 93
+48 32 227 76 06

Petra w królestwie Nabatejczyków

 

 

Królestwo Jordanii jest jednym z najbardziej bezpiecznych, spokojnych i przyjaznych turystom państw arabskich. Powszechnie uważane za najbardziej "europejskie" przyciąga swoim legendarnym zabytkiem Petrą „miastem-nekropolią”. Petra leży na południu Jordanii, około 230 km od stolicy kraju – Ammanu. Została w 1812 roku odkryta przez Europejczyków i udostępniona dla większego grona przez Johanna Ludwiga Burkhardta. Od 1985 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Pierwsze znane wzmianki o zamieszkujących Petrę Nabatejczykach pochodzą z IV w. p.n.e. . Od III w. p.n.e. rola miasta znacznie wzrosła, gdyż dzięki lokalizacji na skrzyżowaniu szlaków handlowych – z Indii do Egiptu oraz z południowej Arabii do Syrii – stało się ważnym węzłem komunikacyjnym i handlowym w tym regionie. Nabatejczycy z Petry czerpali zyski zarówno z zaopatrywania karawan w wodę i inne niezbędne środki w trakcie podróży, jak również z nakładanych na kupców różnych opłat i handlu towarami. W okresie największej świetności zamieszkiwało je nawet 30-40 tysięcy osób. Końcem niezależności Petry był dopiero rok 106 n.e., gdy po śmierci ostatniego króla Nabatejczyków znalazła się pod panowaniem rzymskiego cesarza Trajana. Za początek upadku Petry można uznać rok 363, gdy trzęsienie ziemi zniszczyło system dostarczający wodę do miasta.

Petra charakteryzuje się skrzyżowaniem stylów architektonicznych: egipskich, syryjskich, greckich (przede wszystkim hellenistycznych), rzymskich z elementami rodzimego zdobnictwa. Najsłynniejszym budynkiem jest skarbiec el-Kasne, wysokości 40 metrów i szerokości 27 metrów. Dolina ze skarbcem okazuje liczne grobowce skalne wykute w bladoróżowym piaskowcu z żyłkami w wielu innych barwach. Do zabytku prowadzi tylko jedna droga - wąski przesmyk wąwozu As-Sik. Kolejnym ważnym punktem jest Ad-Dajr czyli klasztor, budowla wysokości 47 metrów i szerokości 48 metrów. Po drodze do Klasztoru zwiedza się tzw. ulicę Fasad z 44 grobami oraz zbudowany z rozmachem teatr z 7 000 miejsc siedzących.

 

Trasę zwiedzania można pokonać trzema szlakami:

Główny Szlak (Main Trail) 

Różowy szlak do Klasztoru (Ad-Deir Trail)

Zielony szlak do grobowców królewskich (Al-Khubtha Trail)

  

Petra okazała się idealną scenografią filmową, a Skarbiec w filmie “Indiana Jones i ostatnią krucjatę” grał wiodącą rolę świątyni chroniącej Świętego Graala.